Over Ons

Wij zijn een typisch triple A kantoor.

Aandacht voor u als mens.
Aandacht voor uw wensen.
Aandacht voor uw situatie.

Met onze opgedane kennis en ervaring zijn wij u enthousiast, creatief en volhardend van dienst. 

Uiteindelijk gaat het er om wat er overblijft om van te kunnen leven; het netto besteedbare inkomen. Dit netto besteedbare inkomen wordt bepaald door het verschil tussen inkomsten en uitgaven. Uiteraard zijn er verschillende bronnen van inkomsten en uitgaven. Bij inkomsten is daar natuurlijk het inkomen uit loondienstverband, zelfstandig ondernemerschap, pensioen en/of uitkering. Ook aan de uitgavenkant zijn er vele bronnen van uitgaven; hypothecaire geldlening, vakanties, levensonderhoud et cetera. Afhankelijk van de persoonlijke situatie, de bron en de vorm, worden de inkomsten en uitgaven fiscaal getoetst en vervolgens geheven, in mindering gebracht of vrijgesteld.

Wij proberen een zo goed mogelijk beeld van u als klant te krijgen. Op basis van de opgedane kennis van u, uw omstandigheden en onze markt- en productkennis, wordt een gefundeerd advies gegeven en/of bemiddeld.

Ons advies- en/of bemiddelingstraject is onder te verdelen in de volgende stappen:

 Inventariseren;
 Informeren;
 Toetsen en analyseren;
 Onderzoeken en vergelijken;
 Advisering en motivatie;
 Bemiddelen;
 Afhandelen en controleren;
 Wettelijke nazorg.

 

 

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.