Hypotheken

 

Een hypothecaire financiering, kortweg hypotheek genoemd, is de financiële invulling van uw behoefte om uw “thuis” te waarborgen. Dat kan uw bestaande thuissituatie zijn, maar ook een nieuw droomhuis. In voorkomende gevallen kan het ook zo zijn dat uw persoonlijke situatie ingrijpend verandert door bepaalde gebeurtenissen, zoals scheiden of overlijden. ook dan is het waarborgen van de financiële situatie belangrijk. Wij kijken daarom verder dan alleen het product hypotheek.

Een hypotheek is in de meeste gevallen de financiering van de grootste investering in uw leven. Dit verdient aandacht. Deze aandacht is onze passie. Of het nu gaat over de aankoop van uw (nieuwbouw)woning of de (her)financiering van uw hypotheek; wij zijn u graag van dienst! 

Uw persoonlijke situatie is uiteraard hierbij van belang. Had u en/of uw eventuele partner voor 1 januari 2013 nog geen woning, dan zij er voor u andere (en beperktere) mogelijkheden dan in de situatie waarin u voor voornoemde datum wel reeds een bestaande hypothecaire financiering had. In de 1e situatie (u en/of uw eventuele partner hadden nog een hypothecaire financiering voor 1 januari 2013), zijn de mogelijkheden beperkt. U dient de hypotheek in maximaal 30 jaar terug te betalen/af te lossen. Dit kan op 2 manieren: aflossing met behulp van annuïteiten of middels lineaire aflossingen.

Met een Annuïteiten Hypotheek betaalt de klant elke maand hetzelfde bruto bedrag, zolang de rente niet wijzigt. Het bedrag bestaat voor een deel uit rente en voor een deel uit aflossing. In het begin is het deel rente hoog en het aflossingsdeel laag. Gedurende de looptijd wordt het aflossingsdeel hoger en het rentedeel lager. Omdat de klant geleidelijk minder rente betaalt, wordt het belastingvoordeel ook langzaam minder. De netto lasten stijgen in het begin bijna niet. Later in de looptijd nemen die wel toe.

Voor klanten die een hypotheek willen met een vast termijnbedrag, is deze hypotheekvorm interessant. Voordelen Annuïteiten Hypotheek:

– Maandelijks hetzelfde bruto bedrag gedurende de rentevastperiode;
– In het begin relatief lage netto maandlasten door belastingvoordeel;
– Zekerheid dat het huis aan het einde van de looptijd (gedeeltelijk) vrij van hypotheek is;
– Geen leeftijdsgrens;
– Keuze uit verschillende rentevarianten;
– Rente is aftrekbaar voor de belasting als de hypotheek gebruikt wordt voor het kopen, onderhouden of verbeteren van de eerste woning.

Met een Lineaire Hypotheek lost de klant per maand een vast bedrag af gedurende de hele looptijd van de lening. Daarnaast betaalt hij rente over de hoofdsom. Met iedere betaling wordt de rente die de klant schuldig is lager. Het totaalbedrag per maand (rente en aflossing) daalt daardoor. Lineaire aflossing is in principe mogelijk voor elk soort woning. Omdat het bedrag aan rente gedurende de looptijd daalt, wordt de belastingaftrek van de rente in de loop van de jaren sterk minder. Dat kan ongunstig zijn als een stijging van het inkomen verwacht wordt.

Voor wie is deze hypotheek interessant?
– Klanten die in de toekomst een lager inkomen verwachten (bijvoorbeeld als ze met pensioen gaan).
– Klanten die in de toekomst hogere uitgaven verwachten (bijvoorbeeld door studerende kinderen).
In beide gevallen, moeten zij natuurlijk wel de relatief hoge maandelijkse hypotheeklasten in de beginperiode kunnen betalen.

Voordelen Lineaire Hypotheek:

– Overzichtelijk elke maand een vast bedrag aflossen;
– Zekerheid dat het huis aan het einde van de looptijd vrij van hypotheek is;
– Keuze uit verschillende rentevarianten;
– In het begin meer betalen dan later omdat de rentelasten dalen. Handig als daling van het inkomen of hogere uitgaven verwacht worden in de toekomst;
– Rente is aftrekbaar voor de belasting als de hypotheek gebruikt wordt voor het kopen, onderhouden of verbeteren van de eerste woning;
– Geen leeftijdsgrens.

Indien u en/of uw eventuele partner voor 1 januari 2013 reeds een hypothecaire geldlening had, zijn de mogelijkheden uitgebreider. U valt dan namelijk onder het overgangsrecht. Mogelijk zijn de volgende hypotheekvormen voor u van toepassing:

Aflossingsvrije hypotheek:

Met de Aflossingsvrije Hypotheek lost de klant niets af, maar betaalt maandelijks alleen de verschuldigde rente. De aflossingsvoorwaarden kunnen worden aangepast als de waarde van het onderpand daalt of stijgt.

Voor wie is deze hypotheek interessant?
– Klanten die de maandlasten voor hun woning zo laag mogelijk willen houden,
– Klanten die geen behoefte hebben aan het opbouwen van (extra) vermogen.
Voordelen Aflossingsvrije Hypotheek:

– Lage maandlasten;
– Geen aflossing tijdens de looptijd;
– Verschillende rentevarianten mogelijk;
– De rente is aftrekbaar van de belasting als het gaat om een overgesloten hypotheek die daarvoor ook al fiscaal aftrekbaar was; tot 50% van de Marktwaarde aflossingsvrij te financieren (onder voorwaarden, mogelijk met onderpanden).

Bankspaarhypotheek:

De Bankspaar Hypotheek biedt klanten de mogelijkheid om op een volledig transparante wijze en tegen lage kosten vermogen op te bouwen om de eigenwoningschuld te kunnen aflossen. De klant heeft zekerheid over de maandlasten.

Voor wie?
– Nieuwe (deze kunt u alleen nog afsluiten via de Verhuisregeling of Fiscaal Geruisloos Voortzetten) en bestaande klanten die binnen de fiscale mogelijkheden in Box 1 vermogen willen opbouwen voor de (gedeeltelijke) aflossing van de eigenwoningschuld;
– Klanten die daarbij de vrijheid willen hebben om naar eigen behoefte een ORV af te sluiten;
– Klanten die 100% van de spaarinleg willen behouden.

Voordelen:
– Veilig product door gegarandeerde vermogensopbouw en zekerheid over de maandlasten;
– Eindkapitaal is gegarandeerd;
– Geen verborgen kosten;
– Spaarrente = hypotheekrente;
– Maximaal fiscaal voordeel.

De inleg van de Bankspaar Hypotheek is gebonden aan fiscale eisen:

– De hoogste jaarlijkse inleg mag in één jaar nooit meer zijn dan 10 keer de laagste inleg.
– Een volgende mutaties hebben gevolgen voor deze bandbreedte:
– Extra storten en/of extra aflossen
– Een verandering van de looptijd
– Een verandering van het rentetarief
– Overschrijden van de bandbreedte heeft de volgende gevolgen:

In het uiterste geval heeft de klant geen vrijstelling meer in box 1 en moet alsnog progressief belasting betalen over alle ontvangen rente. Daarnaast gaat de spaarrekening naar box 3 en valt deze onder de vermogensrendementsheffing. De Bankspaar Hypotheek wordt omgezet naar een andere aflosvorm.

Levenhypotheek:

Een levenhypotheek is een combinatie van een hypotheeklening en een gemengde levensverzekering . Deze verzekering wordt ook wel een kapitaalverzekering genoemd. Bij de levenhypotheek wordt tijdens de looptijd van de hypotheeklening niet afgelost. In plaats daarvan wordt vermogen opgebouwd waarmee aan het einde van de looptijd (een deel van) de hypotheek afgelost kan worden. Dit vermogen wordt opgebouwd in de levensverzekering. De premie voor de levensverzekering bestaat uit 2 bestanddelen:

een spaar- of beleggingsdeel. Met dit deel van de verzekeringspremie wordt gespaard of belegd om aan het einde van de looptijd (een deel van) de hypotheek af te kunnen lossen;
een overlijdensrisicodeel. Met dit deel van de verzekeringspremie wordt het overlijdensrisico afgedekt. Dankzij deze dekking kan (een deel van) de hypotheek afgelost worden bij vooroverlijden. Er bestaat een groot aantal typen kapitaalverzekeringen. Het verschil zit hem met name in de wijze waarop het spaar- of beleggingsdeel van de premie weggezet wordt. Bij de levenhypotheek wordt de premie belegd. Daarom wordt ook wel van een beleggingsverzekering gesproken. Bij de levenhypotheek kunt u vaak kiezen uit een aantal verschillende beleggingen (beleggingsfondsen). Het hangt van uw beleggingsprofiel af welke beleggingen in uw situatie het meest geschikt zijn.

Bij de levenhypotheek heeft u de mogelijkheid om fiscaal vriendelijk vermogen op te bouwen. Indien u de verzekering aan laat merken als een Kapitaalverzekering Eigen Woning (KEW), hoeft u gedurende de looptijd van de verzekering geen vermogensrendementsheffing over het opgebouwde kapitaal te betalen.

Beleggingsrekening Eigen Woning:

Bij de BEW wordt een beleggingsrekening gekoppeld aan een hypotheeklening. Tijdens de looptijd van de hypotheek wordt periodiek een bedrag op de beleggingsrekening gestort. Dit bedrag wordt in de meeste gevallen belegd . Hierbij heeft u vaak een groot aantal mogelijkheden. Het hangt van uw risicoprofiel af uit welke beleggingscategorieën (bijv. aandelen of obligaties) u uiteindelijk kunt kiezen. Aan het einde van de looptijd van de hypotheek wordt de beleggingsrekening gedeblokkeerd en het opgebouwde vermogen gebruikt voor de aflossing van de hypotheek.

Voordelen BEW:
-Er wordt belastingvrij vermogen opgebouwd ;
– Er wordt niet afgelost waardoor maximaal geprofiteerd wordt van de hypotheekrenteaftrek;
– Een BEW heeft geen overlijdensrisicoverzekering verplichting.
– Keuze wat betreft de beleggingsmogelijkheden, waardoor er een kans op een hoog rendement bestaat;
– Bij een BEW worden vaak minder kosten doorberekend dan bij Levenhypotheek.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.